Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie

Przyjmowanie leków

Pomagamy w wyrobieniu nawyku systematycznego stosowania zalecanych leków oraz pokazujemy jak radzić sobie z objawami ubocznymi leków psychotropowych i innych.


 

Konsultacje specjalistyczne

Pomagamy w dotarciu do lekarza specjalisty i lekarza pierwszego kontaktu.


 

Psychoedukacja

Pomagamy w akceptacji i zrozumieniu choroby, pragniemy, aby każdy zapoznał się z problemem swojej choroby oraz z możliwościami i sposobami jej leczenia.

 

Cele psychoedukacji:


  • pogłębienie wiedzy i radzenie sobie z psychospołecznymi konsekwencjami uprzednich i przyszłych epizodów,
  • poprawa funkcjonowania społecznego i interpersonalnego pomiędzy epizodami,
  • radzenie sobie z rezydualnymi objawami subklinicznymi (utajonych, pozostałych po epizodzie) i upośledzeniem funkcjonowania,
  • poprawa dobrostanu i jakości życia

Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS 2013  CMS

projektowanie stron www